Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

skladno s sklepi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v šoli za vse razrede izvajamo pouk na daljavo.

Pouk poteka po urniku. Učenčeva obveza je spremljanje spletnih videokonferenc v MS Teams (sistem učenci že dobro poznajo, dodatne informacije po potrebi najdete na spletnih straneh šole), šolsko delo po navodilih, priporočilih, učnih listih učiteljev (gradiva objavljamo v spletnih učilnicah) in samostojno učenje, tako kot tudi ob normalni izpeljavi pouka.

Sistem se čim bolj prilagaja tudi starosti učencev. Učenci so dolžni opravljati šolsko delo in se udeleževati videokonferenc, bodo pa razredniki upoštevali številne posebnosti posameznih družin (glede tehnične opremljenosti, internetnega dostopa, drugo). V primeru odsotnosti učenca na videokonferenčnih urah morajo starši odsotnost učenca opravičiti.

Urniki vsakega razreda so učencem dostopni na razrednih spletnih učilnicah. Tam so tudi urniki videokonferenc in dodatna pojasnila, gradiva, priporočila. Ponovno vas spomnimo tudi na spletno etiko, spletni bonton in varnost na internetu. Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka v dogovoru z učitelji in skladno s pravilniki.

Na pouk na daljavo smo vsakič bolje pripravljeni, vemo pa, da situacija povzroča številnim družinam nove skrbi in jih postavlja pred nove izzive. Zato si vsi želimo, da se otroci čim hitreje vrnejo v šolo.

Ostanite zdravi.

Lepo vas pozdravljamo,

vodstvo in zaposleni zavoda

Informacije o delovanju zavoda od 9. 11. 2020

SPOŠTOVANI OBISKOVALCI

Šola in podružnična šola sta za obiskovalce zaprti! Za učence poteka pouk na daljavo. Za zunanje uporabnike uporaba prostorov do preklica ni mogoča.

Zunanji obiskovalci se za nujne oz. dogovorjene opravke (npr. prevzem tehnične opreme) obrnite na tajništvo šole 01 72 31 003 oz. pozvonite na zvonec v medprostoru, v nujnih primerih kličite tudi na 041 449 199. Dosegljivi smo od 7. do 15. ure.

Vrtec je za obiskovalce zaprt! Skladno s sklepom župana izvajamo zgolj nujno varstvo za otroke po vnaprejšnji napovedi, od ponedeljka do petka, od 6. do 16. ure. Vstop za otroke v igralnice (za nujno varstvo) je organiziran iz zunanjih prostorov.

Hvala za upoštevanje navodil.

Načrt Vlade za sproščanje ukrepov, januar 2021

Priporočila za starše pri pouku na daljavo - pedagoški vidik
Priporočila za starše pri izvajanju pouka na daljavo – varnostni vidik

Vabimo vas, da se dodatno informirate o spletni varnosti in drugih priporočilih dela prek spleta na spletni povezavi Safe.si:

https://safe.si/starsi/priporocila-za-starse-pri-izvajanju-pouka-na-daljavo-varnostni-vidik 

Dodatno opozorilo glede nedovoljenih snemanj pri pouku na daljavo

Učitelji in starši se zelo trudimo, da bi pri izobraževanju na daljavo ohranjali visoko raven kulturnega obnašanja in sodelovanja naših otrok. Žal pa so si nekateri otroci dovolili kršiti ustaljena pravila in so pouk na daljavo nepooblaščeno snemali, fotografirali ali objavljali.

Pravila šolskega reda osnovne šole Jurija Vege Moravče so jasna in se jih je potrebno na enak način držati, kot takrat, ko pouk poteka normalno.

Zato vse posebej opozarjamo na 21.člen predmetnih pravil, ki opisuje Snemanje brez dovoljenja in določa sledeče: « Vsa IKT oprema, ki jo učenci prinašajo v šolo, je osebna last učencev. Med poukom in odmori ter v času dejavnosti avdio in video snemanje v šoli, na vseh šolskih površinah in povsod, kjer potekajo druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ni dovoljeno brez soglasja vodstva šole oziroma vodje dejavnosti. V primeru kršitve učitelj zadrži telefon do prihoda staršev ali skrbnikov. Učenec, ki krši pravilo snemanja, stori hujšo kršitev in se ga obravnava po postopku za hujše kršitve

Ker je do nepooblaščenega snemanja in celo nadaljnjega objavljanja že prišlo so že sproženi postopki za obravnavo hujše kršitve.

Poleg navedenega je potrebno posebej opozoriti tudi na to, da z nepooblaščenim snemanjem ne kršimo zgolj citiranih Pravil šolskega reda, temveč s tem, nedovoljeno posegamo v pravico do zasebnosti, kar pomeni odgovornost tako s kazenskega kot tudi civilnopravnega vidika.

  1. člen Kazenskega zakonika (Ur. L. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: KZ-1): »Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Zato spoštovani starši, potrebujemo vašo pomoč. Zato da bo pouk na daljavo potekal kar se da dobro in brez zapletov, vas prosim, da se z otroki pogovorite o tej problematiki in nam pomagate zagotoviti nemoten pouk.

Zagotavljanje toplega obroka pri pouku na daljavo

Na spletni strani Občine Moravče je objavljen poziv za brezplačni topli obrok in prijavnica  ter informacije v zvezi s tem, komu le-ta pripada. Povezava je na naslovu:

https://www.moravce.si/objava/314872

Prilogi:

Javni poziv

Prijavnica za prijavo

Pomoč pri IKT-opremi

IKT-opremo, s katero razpolagamo, smo družinam z največjimi potrebami razdelili. Tako smo priskočili na pomoč v obsegu, kot smo lahko.

Razdelili smo 42 kosov različne IKT opreme (prenosni računalniki, tablični računalniki, spletne kamere, modemi). Razdelili smo vso prosto opremo, ki je primerna za pouk na daljavo, zato trenutno na zalogi opreme ni.

Ocenjevanje znanja v šolskem letu 2020/21

Obveščamo vas, da se po sklepu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (26. 11. 2020) v šolskem letu 2020/21 izvede eno ocenjevalno obdobje. Temu primerno se prilagodi tudi zahtevano število ocenjevanj. Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenkami/učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.

 

Spremembe pomenijo, da na šoli normalno poteka ocenjevanje, ki je predhodno načrtovano, znanje osvojeno in preverjeno. Učitelji se pri pouku na daljavo praviloma odločajo za ustno ocenjevanje in za ocenjevanje izdelkov, projektov. Pri tem upoštevajo številne omejitve, ki jih prinaša pouk na daljavo in so dodatno pozorni na posamezne individualne zgodbe in zadržke.

 

Spremembe prinašajo manj pritiska na pogostost ocenjevanja. Učitelji se namreč lažje odločijo za prestavitev določenih ocenjevanj na poznejši čas, nekatera ocenjevanja lahko nadomestijo z dodatnimi preverjanji znanja. Učenci in učitelji bodo še naprej dosegali standardne znanja s prizadevnim sprotnim delom za šolo, učenci bodo znanje pridobivali z obiskovanjem videokonferenc, reševanjem zadanih nalog in samostojnim učenjem. Še vedno pa so učenci dolžni tudi pridobivati znanje in učitelji dolžni oceniti znanje učencev. Ob prizadevnem delu je ocena tudi nadaljnja spodbuda za vse udeležene.

 

Starše in učence o ocenjevanju dodatno obveščamo tudi zato, ker se v medijih občasno  pojavljajo necelovite ali zavajujoče informacije glede sprejetih sprememb.

Knjižnica

OBVESTILO

 

Spoštovani učenci!

Od 11.1. 2021 smo za vas pripravili možnost, da si v času, ko bo pouk  morda še vedno potekal na daljavo (vsaj za nekatere učence), iz šolske knjižnice izposodite knjige, predvsem knjige za bralno značko (seznam je sicer že prilagojen in učenci lahko za bralno značko berete knjige, ki so vam trenutno dostopne in na voljo) in knjige za interesno branje.

Seznam knjig, ki so na voljo v naši šolski knjižnici, lahko najdete v sistemu

https://www.cobiss.si/  (v iskalni niz vpišete OSJVMO oz. Osnovna šola Jurija Vege Moravče)

 

Vabimo vas, da naslove knjig/avtor/, ki se jih želite izposoditi, sporočite na elektronski naslov

Mojiceja.bonte@osmoravce.si

Knjige lahko naročate že pred 11. 1. 2021

V kolikor knjiga, ki si jo želite izposoditi, v šolski knjižnici ne bo dostopna (veliko knjig  se trenutno nahaja  v razrednih knjižnicah), vas bomo o tem obvestili in vam predlagali oz. ponudili drugo.

Knjige morate naročiti vsaj tri dni pred prevzemom.

Kje in kdaj boste knjige lahko prevzeli, vas bomo  obvestili po elektronski poti.

 

Glede na vaš interes bomo za vas v nadaljevanju pripravili tudi sezname knjig, ki si jih boste lahko izposodili.

 

Učenci prve triade, ki se bodo prvi vračali nazaj v šolo, si bodo knjige –  kot pred delom na daljavo – po utečenem sistemu začasno še izposojali v razredni knjižnici.

 

(Skupno 810 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost