Skoči na glavno vsebino

Dopoldanske govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru z učiteljem. Učitelje kontaktirajte na njihove e-naslove.

Mateja Andrejka

Pedagoginja, svetovalna delavka vrtca in šole, zgodovina

E-naslov: mateja.andrejka@osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 12. 55 – 13.40

Katarina Djukić

Poučevanje: drugi učitelj v prvem razredu, jutranje varstvo

E-naslov: katarina.djukic@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 7.30 – 8.15

mag. Vesna Dobrila

Poučevanje: angleščina

E-naslov: vesna.dobrila@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 11.15 – 12.00

Betka Gorjup Skok

Poučevanje: razredni pouk

E-naslov: betka.gorjup-skok@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 9.10 – 9.55

Nastja Grad

Poučevanje: glasbena umetnost

E-naslov: nastja.grad@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55

Inge Ivartnik

Poučevanje: likovna umetnost, izbirni predmeti

E-naslov: inge.ivartnik@osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 10.10 – 10.55

Jani Polak

Poučevanje: biologija, naravoslovje, jutranje varstvo, podaljšano bivanje

E-naslov: jani.polak@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55

Teja Goropevšek

Poučevanje: razredni pouk

E-naslov: teja.goropevsek@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 10.10 – 10.55

mag. Andreja Kosirnik

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, predsednica sveta šole

E-naslov: andreja.kosirnik@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00

Bernarda Mal

Poučevanje: slovenščina

E-naslov: bernarda.mal@osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

mag. Mojca Čeferin Kveder

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

E-naslov: mojca.ceferin-kveder@osmoravce.si

govorilne ure: petek, 11.15 – 12.00

Nada Osolnik

Poučevanje: jutranje varstvo, laborantka, računovodkinja

E-naslov: nada.osolnik@osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 7.15 – 8.15

Marjanca Pirc

Poučevanje: podaljšano bivanje, glasbena umetnost (POŠ)

E-naslov: marjanca.pirc@osmoravce.si

govorilne ure: petek, 11.20 – 12.05

Maja Dobravc

Poučevanje: gospodinjstvo, podaljšano bivanje, organizator šolske prehrane

E-naslov: maja.dobravc@osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

Ivica Rus

Poučevanje: matematika

E-naslov: ivica.rus@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 12.55 – 13.40

Vanda Urbanija

Poučevanje: razredni pouk

E-naslov: vanda.urbanija@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55

Ksenija Volf

Poučevanje: razredni pouk

E-naslov: ksenja.volf@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 9.10 – 9.55

mag. Simon Zalar

Poučevanje: angleščina, zgodovina, dodatna strokovna pomoč

E-naslov: simon.zalar@osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

Barbara Železnik Stegnar

Poučevanje: razredni pouk

E-naslov: barbara.zeleznikstegnar@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00

Urška Kovačič

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

E-naslov: urska.kovacic@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 12.05 – 12.50

Polona Capuder

Poučevanje: podaljšano bivanje

E-naslov: polona.capuder@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 12.05 – 12.50

Tjaša Jereb - zunanja sodelavka

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

E-naslov: tjasa.jereb3@guest.arnes.si

govorilne ure: po dogovoru

Katarina Učakar

Poučevanje: razredni pouk

katarina.ucakar@osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 7.30 – 8.15

Tanja Apšner

Poučevanje: razredni pouk (POŠ)

E-naslov: tanja.apsner@osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 8.30 – 9.15

mag. Mojiceja Bonte

KIZ - Knjižnična informacijska znanja

E-naslov: mojiceja.bonte@guest.arnes.si

govorilne ure: po dogovoru

Barbara Fale

Poučevanje: razredni pouk

E-naslov: barbara.fale@osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

Jan Gamberger

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

E-naslov: jan.gamberger@osmoravce.si

govorilne ure: petek, 11.15 – 12.00

Brigita Gorjup

Poučevanje: slovenščina, podaljšano bivanje

E-naslov: brigita.gorjup@osmoravce.si

govorilne ure: petek, 11.15 – 12.00

Igrec Saša

Poučevanje: razredni pouk

E-naslov: sasa.igrec@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 7.30 – 8.15

Gordana Ilievska - zunanja sodelavka

logopedinja

E-naslov: gordana.ilievska@zgnl.si

govorilne ure: po dogovoru

Tadeja Jezernik

Poučevanje: slovenščina

E-naslov: tadeja.jezernik@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00

Tina Kočevar

Poučevanje: razredni pouk (POŠ)

E-naslov: tina.kocevar@osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.25 – 12.10

Alenka Košir

Poučevanje: razredni pouk

E-naslov: alenka.kosir@osmoravce.si

govorilne ure: petek, 10.10 – 10.55

Sara Pačnik

Poučevanje: podaljšano bivanje

E-naslov: sara.pacnik@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 12.00 – 12.45

Tadeja Ocepek

Poučevanje: geografija, nemščina, jutranje varstvo

E-naslov: tadeja.ocepek@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 10.10 – 10.55

Nastja Brezovšek

Poučevanje: zgodovina

E-naslov: nastja.brezovsek@osmoravce.si

govorilne ure: petek, 8.20 – 9.05

Boštjan Peterka

Poučevanje: podaljšano bivanje , šport

E-naslov: bostjan.peterka@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 11.15 – 12.00

Martina Razoršek

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

E-naslov: martina.razorsek@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 12.05 – 12.50

Tadej Novak

Poučevanje: podaljšano bivanje, šport

E-naslov: tadej.novak@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55

Dušan Tomc

Poučevanje: šport, izbirni predmeti šport

E-naslov: dusan.tomc@osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 9.10 – 9.55

Andreja Vavpetič

Poučevanje: razredni pouk

E-naslov: andreja.vavpetic@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 8. 20 – 9.05

 

Uroš Karažija

Poučevanje: tehnika in tehnologija, fizika, izbirni predmeti, dodatna strokovna pomoč

E-naslov: uros.karazija@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 8.20 – 9.05

Andreja Mandeljc

Poučevanje: angleščina

E-naslov: andreja.mandeljc@osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 12.05 – 12.50

Haris Ljubijankić

Poučevanje: angleščina, domovinska in državljanska kultura in etika, izbirni predmeti

E-naslov: haris.ljubijankic@osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 10.10 – 10.55

Simona Pirc Jenko

Svetovalna delavka

E-naslov: simona.pirc.jenko@osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

Katja Dolinšek

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

E-naslov: katja.dolinsek@osmoravce.si

govorilne ure: po dogovoru

Andreja Balon

Poučevanje: angleščina (1. triada)

E-naslov: andreja.balon@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00

Anela Omerčević Fejzić

Psihologinja

E-naslov: anela.omercevic-fejzic@osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 8.20 – 9.05

Matjaž Gerenčer

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

E-naslov: matjaz.gerencer@guest.arnes.si

govorilne ure: ponedeljek, 12.05 – 12.50

Tina Grabnar

Poučevanje: razredni pouk (POŠ)

E-naslov: tina.grabnar@osmoravce.si

govorilne ure: petek, 10.35 – 11.20

Gregor Ivanšek

Poučevanje: matematika, izbirni predmeti, org. inf. dejavnosti

E-naslov: gregor.ivansek@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 7.30 – 8.15

Sonja Jančar Žvanut

Poučevanje: kemija, naravoslovje, izbirni predmeti

E-naslov: sonja.zvanut@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00

Terezija Juvan

Poučevanje: matematika, dodatna strokovna pomoč

E-naslov: terezija.juvan@guest.arnes.si

govorilne ure: petek, 7.30 – 8.15

Jana Keržan

Poučevanje: razredni pouk, jutranje varstvo (POŠ)

E-naslov: jana.kerzan@osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 10.35 – 11.20

Martina Končar

Poučevanje: razredni pouk

E-naslov: martina.koncar@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55

 

Ana Kovač

Poučevanje: šport, podaljšano bivanje (POŠ), vodja na POŠ

E-naslov: ana.kovac@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 11.25 – 12.10

mag. Katja Medija

Poučevanje: razredni pouk

E-naslov: katja.medija@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 10.10 – 10.55

Petra Peterka

Poučevanje: matematika, pomočnica ravnateljice

E-naslov: pomocnica@osmoravce.si

govorilne ure: po dogovoru

Alenka Rajh

Poučevanje: šport, izbirni predmeti

E-naslov: alenka.rajh@osmoravce.si

govorilne ure: petek, 11.15 – 12.00

Andrej Rous Robida

Poučevanje: tehnika in tehnologija, fizika, izbirni predmeti

E-naslov: andrej.rousrobida@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 10.10 – 10.55

Meta Škerlavaj

Poučevanje: šport, izbirni predmeti

E-naslov: meta.skerlavaj@osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 9.10 – 9.55

Alenka Tominšek

Poučevanje: slovenščina

E-naslov: alenka.tominsek@osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55

Daša Vidic

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, jutranje varstvo (POŠ)

E-naslov: dasa.vidic@osmoravce.si

govorilne ure: petek, 12.15 – 13.00

Zdenka Wicher

Poučevanje: podaljšano bivanje (POŠ)

E-naslov: zdenka.wicher@osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 12.15 – 13.00

Joži Zaveršnik

Poučevanje: podaljšano bivanje

E-naslov: jozi.zaversnik@osmoravce.si

govorilne ure: torek, 11.15 – 12.00

Simona Vidic

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje

simona.vidic@osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

Neja Šeme

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

E-naslov: neja.seme@osmoravce.si

govorilne ure: petek, 11.15 – 12.00

(Skupno 24.021 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost