Mateja Andrejka

Pedagoginja, svetovalna delavka vrtca in šole, učiteljica zgodovine ter državljanske in domovinske kulture in etike

Email: mateja.andrejka(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljke, 10.10 – 10.55, kabinet 28

mag. Nika Cerar

Psihologinja, svetovalna delavka

nika.cerar(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtki, 10.10 – 10.55

Barbara Fale

Poučevanje: razredni pouk

barbara.fale(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55, N07

Betka Gorjup Skok

Poučevanje: razredni pouk

betka.gorjup-skok(at)osmoravce.si

govorilne ure: petek, 11.15 – 12.00, U6

Gordana Ilievska

logopedinja

gordana.ilievska(at)zgnl.si

govorilne ure: po dogovoru

Sonja Jančar Žvanut

Poučevanje: biologija, naravoslovje, organizator prehrane

sonja.zvanut(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00, kabinet N01

Tina Kočevar

Poučevanje: razredni pouk

Poučevanje: razredni pouk

tina.kocevar(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 11.25 – 12.10, POŠ

Maja Koren

Poučevanje: podaljšano bivanje, športna vzgoja 1., 2., 3., 4., 5.r, RaP-Zdravje in gibanje

maja.koren(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 10.10 – 10.55

Martina Končar

Poučevanje: razredni pouk

martina.koncar(at)osmoravce.si

govorilne ure: petek, 10.10 – 10.55

 

Bernarda Mal

Poučevanje: slovenščina

bernarda.mal(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 9.10 – 9.55

Žiga Novak

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje

ziga.novak(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

mag. Mojiceja Bonte

KIZ - Knjižnična informacijska znanja

mojiceja.bonte(at)guest.arnes.si

govorilne ure: pogovorne ure po predhodnem dogovoru

Sanja Podgornik

Poučevanje: slovenščina 6., 8., 9. razred in podaljšano bivanje

sanja.podgornik(at)osmoravce.si

govorilne ure: po dogovoru

Ivica Rus

Poučevanje: matematika

ivica.rus(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek,11.15- 12.00

Žan Škafar

Poučevanje: podaljšano bivanje

zan.skafar(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 12.00 – 12.45

Vanja Šmid

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, matematika

vanja.smid(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 12.05 – 12.50, zbornica

Jerneja Urankar

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

jerneja.urankar(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 7.30 – 8.15

Daša Vidic

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

dasa.vidic(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00 (po dogovoru na POŠ ali matični šoli)

Andreja Vavpetič

Poučevanje: razredni pouk, predsednica šolskega sklada

andreja.vavpetic(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 10.10 – 10.55, n07

 

Tjaša Jaklin Vesel

Poučevanje: drugi učitelj v prvem razredu

E-mail: tjasa.jaklin(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 12.05 – 12.50 v kabinetu N07

Gregor Ivanšek

Poučevanje: matematika, izbirni predmeti računalništvo, org. inf. dejavnosti

gregor.ivansek(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

Tanja Apšner

Vodja POŠ, učiteljica razrednega pouka

tanja.apsner(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 11.25 – 12.10

Nika Čater

Poučevanje: razredni pouk

nika.cater(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.25 – 12.10, POŠ

Jasmina Hlaj

Poučevanje: drugi učitelj v 1. razredu, podaljšano bivanje

jasmina.hlaj(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 12.05 – 12.50

Tina Grabnar

Poučevanje: razredni pouk

tina.grabnar(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 12.15 – 13.00

Božena Groboljšek

Poučevanje: slovenščina 6., 8., 9. r., dop in DOD slovenščina 6

bozena.groboljsek(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00

Inge Ivartnik

Poučevanje: likovna umetnost, izbirni predmeti likovne umetnosti

inge.ivartnik(at)osmoravce.si

govorilne ure: petek, 11.15 – 12.00

Terezija Juvan

Poučevanje: matematika, dop in DOD matematika 7

terezija.juvan(at)guest.arnes.si

govorilne ure: petek, 12.55 – 13.40

Kristjan Kmetič

Poučevanje: razredni pouk

kristjan.kmetic(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 9.10 – 9.55

Alenka Košir

Poučevanje: razredni pouk

alenka.kosir(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 9. 10 – 9. 55

Katja Kos

Poučevanje: glasbena umetnost

katja.kos(at)osmoravce.si

govorilne ure: petek, 10.10 – 10.55

Mojca Malovrh

Poučevanje: podaljšano bivanje

mojca.malovrh(at)guest.arnes.si

govorilne ure: petek, 11.15 – 12.00

Marjeta Merela

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

marjeta.merela(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 12.55 – 13.40

Špela Novak

Poučevanje: logopedinja

spela.novak1(at)guest.arnes.si

govorilne ure: po dogovoru

Marjanca Pirc

Poučevanje: podaljšano bivanje

marjanca.pirc(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 11.15 – 12.00

Martina Razoršek

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

martina.razorsek(at)osmoravce.si

govorilne ure: petek, 11.15 – 12.00

Alenka Rajh

Poučevanje: šport, izbirni predmeti šport

alenka.rajh(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 8.20 – 9.05

Neja Šeme

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

neja.seme(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 12.55 – 13.40

Dušan Tomc

Poučevanje: šport, izbirni predmeti šport

dusan.tomc(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 8.20 – 9.05

Vanda Urbanija

Poučevanje: razredni pouk

vanda.urbanija(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

Valentina Vršič

Poučevanje: tehnika in tehnologija, izbirni predmet obdelava gradiv

valentina.vrsic(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

Tina Weinhardt

Poučevanje: angleščina, izbirni predmet nemščina, podaljšano bivanje

tina.weinhardt(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

Joži Zaveršnik

Poučevanje: podaljšano bivanje

Email: jozi.zaversnik(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 12.05 – 12.50

Andreja Balon

Poučevanje: angleščina

andreja.balon(at)osmoravce.si

govorilne ure: po dogovoru

mag. Vesna Dobrila

Poučevanje: angleščina, zgodovina, državljanska in domovinska kultura ter etika

vesna.dobrila(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55

Matjaž Gerenčer

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

matjaz.gerencer(at)guest.arnes.si

govorilne ure: ponedeljek, 12:05 – 12:50

Igrec Saša

Poučevanje: razredni pouk

sasa.igrec(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 7.30 – 8.15, N07

Anka Jeran

Poučevanje: biologija, naravoslovje, gospodinjstvo, sodobna priprava hrane

anka.jeran(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 9.10 – 9.55

Helena Klinc

Poučevanje: kemija, naravoslovje, izbirni predmet kemija

helena.klinc(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 10.10 – 10.55

Ana Kovač

Poučevanje: šport, podaljšano bivanje

ana.kovac(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 8.20 – 9.05

Jana Keržan

Poučevanje: razredni pouk, izbirni predmet tehnika

jana.kerzan(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 9. 10 – 9. 55

mag. Andreja Kosirnik

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, predsednica sveta šole

andreja.kosirnik(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 12.05 -12.50

mag. Katja Medija

Poučevanje: razredni pouk

katja.medija(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 9.10 – 9.55

Nada Osolnik

Poučevanje: jutranje varstvo, laborantka

nada.osolnik(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 7.30 – 8.15

Boštjan Peterka

Poučevanje: podaljšano bivanje

bostjan.peterka(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 12.15 – 13.00

Petra Peterka

Poučevanje: matematika, pomočnica ravnateljia

pomocnica(at)osmoravce.si

govorilne ure: po dogovoru

Andrej Rous Robida

Poučevanje: tehnika, fizika, zvezde in vesolje, elektrotehnika

andrej.rousrobida(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 8.20 – 9.05

Meta Škerlavaj

Poučevanje: šport

meta.skerlavaj(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek 10.10 – 10.55

Alenka Tominšek

Poučevanje: slovenščina, drugi učitelj v 1. razredu

alenka.tominsek(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 8.20 – 9.05

Rok Vengar

Poučevanje: geografija, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika

rok.vengar(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

Ksenija Volf

Poučevanje: razredni pouk

ksenja.volf(at)osmoravce.si

govorilne ure petek, 10.10 – 10.55, uč. 24

Zdenka Wicher

Poučevanje: angleščina, dopolnilni / dodatni

zdenka.wicher(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55, uč. 37

mag. Simon Zalar

Poučevanje: angleščina, zgodovina

simon.zalar(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

Barbara Železnik Stegnar

Poučevanje: razredni pouk

barbara.zeleznikstegnar(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 10.10 – 10.55

(Skupno 6.337 obiskov, današnjih obiskov 4)