Mateja Andrejka

Šolska pedagoginja, svetovalna delavka šole in vrtca, učiteljica zgodovine

Email: mateja.andrejka@osmoravce.si

 

Andreja Balon

Poučevanje: angleščina na razredni stopnji

Email: andreja.ivancic@gmail.com

Barbara Fale

Poučevanje: razredni pouk, IP ansambelska igra, Otroški pevski zbor-POŠ, ID Šolska glasbena skupina, ID Mali zborček

Email: barbara.fale1@gmail.com

Betka Gorjup Skok

Poučevanje: razredni pouk

Email: betka.gorjup.skok@gmail.com

Božena Groboljšek

Poučevanje: slovenščina 6., 8., 9. r., dopolnilni slovenščina 6., ID bralna značka, ID gledališki krožek, UP

Email: bozena.groboljsek@guest.arnes.si

Gordana Ilievska

logopedinja

Email: gordana.ilievska@zgnl.si

Terezija Juvan

Poučevanje: matematika

Email: terezija.juvan@guest.arnes.si

Tina Kočevar

Poučevanje: razredni pouk

Email: tina.kocevar331@gmail.com

Maja Koren

Poučevanje: Zdrav življenjski slog

Email: maja.koren18@gmail.com

mag. Andreja Kosirnik

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, , predsednica sveta šole

Email: andreja.kosirnik@guest.arnes.si

Bernarda Mal

Poučevanje: slovenščina

Email: bernarda.mal@guest.arnes.si

mag. Katja Medija

Poučevanje: razredni pouk

Email: katja.medija@gmail.com

mag. Mojiceja Podgoršek

KIZ - Knjižnična informacijska znanja, ID knjižničarski krožek, slovenska bralna značka 9.r, EKO bralna značka 1. - 9.r, šah

Email: mojiceja.podgorsek@guest.arnes.si

Martina Razoršek

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, ID Učenje učenja, ID Prva pomoč

Email: martina.majdic@gmail.com

Ivica Rus

Poučevanje: matematika

Email: ivica.rus@guest.arnes.si

Meta Škerlavaj

Poučevanje: šport, drugi učitelj v 1. razredu

Email: meta.skerlavaj@gmail.com

Vanda Urbanija

Poučevanje: razredni pouk

Email: vanda.urbanija@gmail.com

Dušan Tomc

Poučevanje: šport, IP šport za zdravje, IP šport za sprostitev, izbrani šport, priprava na tekmovanja

Email: dusan.tomc@guest.arnes.si

Vanja Trstenjak

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

Email: vanja.trstenjak@gmail.com

Ksenija Volf

Poučevanje: razredni pouk

Poučevanje: ksenja.volf@gmail.com

Zdenka Wicher

Poučevanje: angleščina, dopolnilni / dodatni, UP, DSP, ID angleška brala značka, ID angleške urice

Email: zdenka.wicher@gmail.com

mag. Nika Cerar

Psihologinja, svetovalna delavka

Email: nika.cerar@osmoravce.si

Mateja Čeh

Poučevanje: razredni pouk

Email: mateja_ceh@hotmail.com

Maja Gerčar

Poučevanje: geografija, zgodovina

Email: maja.gercar.os@gmail.com

Marija Gotar

Poučevanje: druga učiteljica v 1. razredu

Email: marija.gotar@gmail.com

Alenka Rajh

Poučevanje: šport, IP šport za sprostitev

Email: alenka.rajh@gmail.com

Igrec Saša

Poučevanje: razredni pouk

Email: sasa.igrec@gmail.com

dr. Franci Kolenec

logoped

Email: franci.kolenec@guest.arnes.si

Sonja Jančar Žvanut

Poučevanje: biologija, organizator prehrane v šoli in vrtcu, organizator ZHR v vrtcu

Email: sonja.jancar@guest.arnes.si

Jana Keržan

Poučevanje: razredni pouk, NIP tehnika

Email: jana.kerzan@osmoravce.si

Martina Končar

Poučevanje: razredni pouk, ID kolesarski krožek, DSP

Email: mkonca1@gmail.com

Irena Malovrh

Poučevanje: podaljšano bivanje

Email: irenamalovrh@gmail.com

Mojca Malovrh

Poučevanje: glasba, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor,

Email: mojca.malovrh@guest.arnes.si

Marjeta Merela

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

Email: marjeta.merela@guest.arnes.si

Petra Peterka

Poučevanje: matematika, pomočnica ravnateljice

Email: pomocnica@osmoravce.si

Alenka Stegnar

Poučevanje: razredni pouk, kolesarski krožek, DSP

Email: avbelj.alenka@gmail.com

Vanja Šmid

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje, ID učenje učenja

Email: vanja.smid@gmail.com

Iva Škoda

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

Email: iva.skoda@gmail.com

Daša Vidic

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, jutranje varstvo

Email: dasa.st@gmail.com

Valentina Vršič

Poučevanje: tehnika in tehnologija, matematika, IP obdelava gradiv - les, IP obdelava gradiv - umetne snovi, IP obdelava gradiv - kovine, IP elektrotehnika, NIP tehnika, ID tehnični krožek, UP

Email: valentina.vrsic@guest.arnes.si

mag. Simon Zalar

Poučevanje: angleščina, zgodovina

Email: simon.zalar@guest.arnes.si

Matej Žist

Poučevanje: slovenščina

Email: matej.zist@guest.arnes.si

Tanja Apšner

Vodja POŠ, učiteljica razrednega pouka

Email: tanja.apsner@gmail.com

mag. Vesna Dobrila

Poučevanje: angleščina, Zgodovina, državljanska in domovinska kultura ter etika

Email: vesna.dobrila@guest.arnes.si

Matjaž Gerenčer

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, ID Učenje učenja

Email: matjaz.gerencer@guest.arnes.si

Tina Grabnar

Poučevanje: razredni pouk

Email: tina.grabnar@gmail.com

Inge Ivartnik

Poučevanje: likovna umetnost, IP likovno snovanje, IP multimedija, IP urejanje besedil, NIP likovna umetnost, likovni krožek, poverjenica za mladinski tisk, skrbnica učbeniškega sklada

Email: inge.ivartnik@gmail.com

Anka Jeran

Poučevanje: biologija, naravoslovje, gospodinjstvo, IP sodobna priprava hrane

Email: anka.jeran@guest.arnes.si

Helena Klinc

Poučevanje: kemija, naravoslovje, IP kemija v okolju

Email: helena.klinc@guest.arnes.si

Metka Koprivšek

Poučevanje: podaljšano bivanje

Email: metkakoprivsek@gmail.com

Ana Kovač

Poučevanje: šport, podaljšano bivanje, ID atletika, ID ABC Šport, gibalna abeceda v vrtcu

Email: anakovaceva@gmail.com

Martina Lorber Tajnikar

Poučevanje: angleščina, nemščina

Email: martinalorber@gmail.com

Nina Maček

Poučevanje: matematika, NIP računalništvo, ID logika, ROID

Email: nina.macek1@guest.arnes.si

Nada Osolnik

Poučevanje: jutranje varstvo, laborantka

Email: nada.osolnik60@gmail.com

Marjanca Pirc

Poučevanje: razredni pouk

Email: marjana.pirc1@gmail.com

Andrej Rous Robida

Poučevanje: tehnika, fizika, matematika, IP računalniška omrežja, IP Sonce, Luna, Zemlja

Email: andrej.rous@guest.arnes.si

Alenka Tominšek

Poučevanje: slovenščina, podaljšano bivanje

Email: alenka.tominsek@guest.arnes.si

Andreja Vavpetič (nadomešča Saša Klančišar)

Poučevanje: razredni pouk, ID logika, predsednica šolskega sklada, skrbnica učbeniškega sklada, koordinatorka Eko šole, predstavnica v Svetu zavoda

Email: andreja.vavpetic@gmail.com

Email: sasyka3@hotmail.com

Rok Vengar

Poučevanje: GEO

Email: vengar.rok@gmail.com

Tina Weinhardt

Poučevanje: angleščina, IP nemščina, NIP nemščina

Email: tinaw.1989@hotmail.com

Barbara Železnik Stegnar

Poučevanje: razredni pouk

Email: barbara.zeleznik1@guest.arnes.si