Skoči na glavno vsebino

Datumi nacionalnih preizkusov znanja (NPZ) na naši šoli:

7. 5. 2024 Slovenščina redni rok 6. in 9. razred

9. 5. 2024 Matematika redni rok 6. in 9. razred

13. 5. 2024 Tretji predmet (zgodovina) za 9. razred ter tuji jezik angleščina redni rok za 6. razred

3. 6. 2024 Seznanitev z dosežki NPZ 9. razred – redni rok

7. 6. 2024 Seznanitev z dosežki NPZ 6. razred – redni rok

 Informacije za starše

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli – 64. člen:
»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno

 

 

  • NPZ OB KONCU DRUGEGA OBDOBJA ( 6. razred )

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

Na isti dan lahko učenci opravljajo pisno preverjanje znanja le iz enega predmeta.

Šola razdeli učencem 6. razreda obvestila o dosežkih že v času pouka. Dosežki učenca so izraženi v točkah in odstotkih. Učenci in njihovi starši imajo pravico do vpogleda v pisni izdelek učenca.

  • NPZ OB KONCU TRETJEGA OBDOBJA ( 9. razred )

NPZ ob koncu 9. razreda je obvezno za vse učence. Učenci opravljajo NPZ iz matematike, slovenščine in predmeta, ki ga vsako leto določi minister. Tretji predmet za učence je tehnika in tehnologija. NPZ se opravlja samo pisno. Na isti dan lahko učenec opravlja NPZ samo iz enega predmeta.

Učenci 9. razreda so seznanjeni z dosežki ob vpogledu v ovrednotene naloge NPZ, dosežek pri NPZ pa je vpisan v zaključno spričevalo. Dosežki učenca so izraženi v točkah in odstotkih. Rezultati NPZ pomenijo dodatno informacijo o doseženem znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno iz predmeta.

  • TRETJI PREDMET – NPZ 2023 ( 9. razred )

Izbrani predmeti, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2023/24, je zgodovina.

 

Več informacij na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

 

(Skupno 1.291 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost