Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je namenjen učencem od prvega do devetega razreda. Ministrstvo za šolstvo in šport zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov vsem učencem šole.

Naročilo učbenikov iz učbeniškega sklada sprejemamo predvidoma v mesecu maju za naslednje šolsko leto. Učence in starše prosimo, da sledijo navodilom, ki jih posredujemo.

Učenec, ki si sposodi učbenike, mora upoštevati naslednje: učenec mora komplet učbenikov, ki si ga izposodi, konec šolskega leta vrniti nepoškodovan in nepopisan. V primeru, da učenci učbenike poškodujejo ali izgubijo, jih morajo nadomestiti z novimi oziroma doplačati do polne cene učbenika.

Skrbnici učbeniškega sklada:

Inge Ivartnik  inge.ivartnik@siol.net

Andreja Vavpetič  andreja.vavpetic@gmail.com

OBVESTILA:

  1. DELOVNI ZVEZKI 2017/18
  2. POTREBŠČINE 2017/18
  3. UČBENIKI 2017/18 – UČBENIŠKI SKLAD