Skoči na glavno vsebino

Opis poklicev

Opisi različnih poklicev https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev   Program Kam in kako https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako   Karierna središča https://www.ess.gov.si/ncips/cips   Dodatne informacije za mlade https://www.ess.gov.si/mladi...

Šolski prevoz

Šolski prevozi potekajo po veljavnem, na šolski spletni strani objavljenem voznem redu, ki ga vsako leto potrdi občinski SPV. Do šolskih prevozov so upravičeni učenci v skladu z veljavnimi pravilniki in zakonodajo. Prevozi potekajo v sodelovanju s podjetjem Arriva, ki...

Svetovalna služba

Anela oAnela ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA skladno z zakonodajo, ki ureja to področje, pomaga učencem, staršem in učiteljem reševati probleme, ki so povezani s šolanjem in odraščanjem učencev. Deluje timsko ali individualno. Šolska svetovalna služba tudi sodeluje pri...

Šolski koledar 2023/2024

OCENJEVALNI OBDOBJI 1. ocenjevalno obdobje (1. – 9. r): 1. 9. 2023 – 31. 1. 2024 2. ocenjevalno obdobje (9. r.): 1. 2. 2024 – 14. 6. 2024 2. ocenjevalno obdobje (1. – 8. r.): 1. 2. 2024 – 24. 6. 2024   SKUPNE GOVORILNE URE Skupjne govorilne ure bodo potekale v...

NPZ

Datumi nacionalnih preizkusov znanja (NPZ) na naši šoli: 7. 5. 2024 Slovenščina redni rok 6. in 9. razred 9. 5. 2024 Matematika redni rok 6. in 9. razred 13. 5. 2024 Tretji predmet (zgodovina) za 9. razred ter tuji jezik angleščina redni rok za 6. razred 3. 6. 2024...

Organi šole

ORGANI ŠOLE Ravnateljica Suzana Cvirn Guček (suzana.cvirn-gucek@guest.arnes.si) je pedagoški vodja in posvetovalni organ šole. Poleg ravnateljice upravlja šolo tudi svet šole v sestavi treh predstavnikov ustanovitelja, petih predstavnikov strokovnih delavcev šole in...
Dostopnost