Kemijski tabor za nadarjene učence

V okviru programa Omogočimo sanje!  Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja kemijski tabor za nadarjene učence. Potekal bo v Piranu, v času prvomajskih počitnic (27. – 29. 4. 2016). Prijavnica ter vse dodatne informacije so na voljo...

MUF

Mini univerza Filozofske fakultete – MUF je univerza za otroke od 3. do 9. razreda, na kateri znanstveniki, zaposleni na različnih fakultetah Univerze v Mariboru, otrokom približajo znanost, spodbujajo njihovo radovednost in jo obenem potešijo, saj jim ponujajo...

Nadarjeni učenci

KDO SO NADARJENI UČENCI? Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci s posebnimi potrebami. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Aktivnosti...