Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola Jurija Vege je bila uspešna pri prijavi na Javni razpis: »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni  razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi  8, »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2, »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1, »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje Jamstva za mlade v obdobju 2014-2015, ki ga je sprejela vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja – preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno izobraževalno delo v šoli oziroma v vrtcu.

Osnovna šola Jurija Vege je z učiteljem začetnikom sklenila pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za čas osmih mesecev, za polni delovni čas, z začetkom opravljanja dela 1.4.2016. Učitelj začetnik je pridobival vzgojno – izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil v se z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu je z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 30. 6. 2017, kar je bila tudi zahteva javnega razpisa.

Učitelj začetnik je takole komentiral izkušnjo z zaposlitvijo na projektnem delovnem mestu:

»S pripravništvom na OŠ Jurija Vege Moravče sem začel 1. aprila 2016 in zaključil 30. novembra 2016. V tem času sem moral opravljati naloge, ki so bile predvidene v načrtu usposabljanja, prav tako sem bil aktiven tudi na drugih področjih, ki so povezana z delom v šolskem sistemu.
Pripravništvo se je izkazalo za izjemno izkušnjo na področju vzgoje in izobraževanja. Že v prvih mesecih pripravništva se je izkazalo, da pripravniki pridemo v osnovno šlo več kot dovolj strokovno podkovani, povsem druga zgodba pa je vidik vzgoje – ustrezno izkušnjo na tem področju nam lahko omogoči le pripravništvo.
Zelo mi je bilo všeč, da sem bil vključen v celoten proces delovanja osnovne šole, saj sem bil na takšen ali drugačen način prisoten v čisto vseh oddelkih na osnovni šoli ter v vrtcu (nadomeščanje pouka, drugi učitelj v razredu, pomoč nekaterim učencem, spremstvo na ekskurzijah in drugih dnevih dejavnosti, delo v vrtcu itd.). Tako učitelj dobi boljši vpogled v celoten šolski sistem, ne samo v pouk pri svojem predmetu«.

(Skupno 377 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost