Skoči na glavno vsebino

Staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šola bo za dodelitev subvencionirane prehrane upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku in ustrezno znižala višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku.

Če družina učenca nima  veljavne odločbe o otroškem dodatku, naj starši vložijo vlogo za subvencijo malice in kosila pri centru za socialno delo.

Če se bo družini  odločba o otroškem dodatku iztekla ali če otroškega dodatka sploh niso uveljavljali, naj starši vložijo vlogo za otroški dodatek pri centru za socialno delo.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in te  pravice ne želi uveljavljati ali do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta, mora v mesecu avgustu vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri pristojnem centru za socialno delo.

Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Do subvencije malice in subvencije kosila so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na malico/kosilo. Novost je, da učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada pravica tudi do brezplačnega kosila.

Subvencija malice:

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino

 

Subvencija kosila:

Subvencija kosila pripada učencem, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

Več informacij o subvencijah v novem šolskem letu si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sporočilu za javnost .

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost