Skoči na glavno vsebino

VREDNOTE NAŠE ŠOLE, ki smo jih sooblikovali učenci, starši in učitelji, so spoštovanje, znanje in odgovornost.

Temelj delovanja naše šole je v kakovostnem, sodobnem in nenehno razvijajočem se vzgojno-izobraževalnem delu. Delo poteka v spodbudnih medosebnih odnosih med delavci šole, učenci in starši. To dosegamo tako, da delujemo skladno s tremi namigi:

1. Človek sem, zato spoštujem sočloveka, naravo in stvari.

2. Prijazna beseda prijaznost najde, dobro dejanje pa dober odziv.

3. S strokovnostjo učitelj doseže vsakega učenca in vsakega starša.

Odločno, korak za korakom, rastemo v odgovorne, samostojne in kritične ljudi. Z znanjem, s soncem v očeh in brez strahu vstopamo v svet in njegove izzive.

Šola izvaja program osnovnošolskega  izobraževanja po veljavnem predmetniku.

 

PO ČEM NAS PREPOZNATE? Učenci naše matične in podružnične šole ter otroci vrtca sodelujejo v projektih Eko šole, ki se uresničujejjo v skrbi za okolje, skrbi za vodo, zdravem načinu življenja, druženju treh generacij, ravnanju z odpadki. Šola je v preteklosti dobila naziv Zdrave šole, v okviru katere je letošnja dejavnost posebej posvečena varnosti pod soncem. Znova smo vključeni v mednarodni projekt Comenius – šolska partnerstva, kjer bomo sodelovali z učitelji in učenci iz Anglije, Španije, Portugalske, Turčije na temo kulturne tradicije lokalnega okolja – pri tem bomo sodelovali z mlajšimi učenci. Izvajanje inovacijskega projekta Da branje ne bo muka, s katerim smo pristopili k bralcem – začetnikom, nadaljujemo tudi v letošnjem šolskem letu. Dejavnost programa naše osnovne šole se bo uresničevala tudi skozi inovacijski projket Pomoči z umetnostjo. Izvajamo tudi inovacijski projekt v vrtcu na temo uvajanja otrok v vrtec, projekt opismenjevanja s fonomimično metodo v prvem razredu osnovne šole. Vsako leto sodelujemo v številnih literarnih in likovnih natečajih in tekmovanjih iz znanja in športa. Na slednje smo še posebej ponosni, ker je naša najboljša telovadnica naravno okolje v okolici šole in prijetna misel, da bo v prihodnosti, upam, ob šoli športno igrišče, po katerem hrepenijo generacije naših šolarjev. Na šoli uspešno deluje projekt Učenje učenja, skupina tutorjev in reševanje sporov z mediacijo. Veselimo se, da so naši učenci v šoli uspešni. Naši literarno nadarjeni učenci so posamezno ali v skupini avtorji nekaterih pravljic oziroma slikanic. Vsako leto izdamo šolski časopis Vegov rod, v lanskem letu je izšel kot stenčas. Posebej nas navdušuje naš vsakoletni likovni Ex-tempore, kjer združujemo mlade likovne ustvarjalce iz okoliških šol in tistih, s katerimi se družimo v mednarodnih projektih in se pri navdihu zanj temeljito vključujemo v širše lokalno okolje. Prav tako pa na vsakoletni letni koncert šolskih pevskih zborov na gradu Tuštanj, ki slovi po svojem izvirnem izboru in izvedbi pesmi. Že vrsto let sodelujemo s Pedagoško fakulteto, Filozofsko fakulteto ter z nekaterimi srednjimi šolami in omogočamo njihovim študentom in dijakom, da spremljajo delo naših učiteljev, vzgojiteljev in drugih delavcev šole in vrtca ter na šoli ali v vrtcu opravljajo obvezno pedagoško prakso. Aktivno se vključujemo v neposredno okolje s sodelovanjem na različnnih prireditvah z nastopi učencev in otrok vrtca in obeh folklornih skupin: Lilij in Moravških mačkov. Prav tako se povezujemo s podjetji v Moravčah in okolici, v zadnjem času pa se ponašamo tudi z uspehi naših mladih jamarjev, ki pri svojem raziskovanju odkrivajo naravne danosti okolja, kjer naša šola je. Zadovoljni smo, da je naš Vzgojni načrt nastal na skupnem dvoletnem delu strokovnih delavcev šole, prizadevnih staršev in učencev skozi projekt Za srečen dan, za prav vsak dan in da živi ter ureja naše življenje in delo v šoli.

Šola se lahko pohvali s številnimi nagradami na področju tehnike in tehnologije, konstruktorstva in robotike, pa tudi z rezultati, ki jih dosegamo na nacionalnih preizskusih znanja, zlasti na področju tehnike in tehnologije, v vrtcu pa smo ponosni, da smo prišli v ožji izbor akcije turistične zveze Slovenije za najlepši vrtec Slovenije.

 

VZGOJNI NAČRT ŠOLE

Svet šole je na korespondenčni seji potrdil vzgojni načrt, ki se je oblikoval v daljšem procesu med učitelji, učenci in starši. Vzgojni načrt osmišlja vzgojno delovanje šole, ji daje veliko avtonomije in odgovornosti.

 Vzgojni načrt šole

 

USTANOVITELJ šole je Občina Moravče. Šola je bila ustanovljena z odlokom št. 01503-0007/98.

(Skupno 95 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost