Skoči na glavno vsebino

Šola lahko dodeli učencu:

·         status perspektivnega športnika,

·         status vrhunskega športnika,

·         status perspektivnega mladega umetnika in

·         status vrhunskega mladega umetnika.

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami in potrebnimi dokazili podajo starši učenca na predpisanem obrazcu  in ga najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta vložijo v tajništvu šole.

O dodelitvi statusa odloči ravnateljica s sklepom, pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika (1. do 3. razred) oziroma oddelčnega učiteljskega zbora (4. do 9. razred). Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

Učencu status šola lahko začasno oziroma trajno odvzame.

Področje statusa učenca (status perspektivnega športnika, status vrhunskega športnika, status perspektivnega mladega umetnika in status vrhunskega mladega umetnika) urejajo Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Jurija Vege, ki veljajo od 31. 8. 2013.

Vse obrazce v zvezi s statusi, dobite na strani OBRAZCI.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Informacijo pripravila mag. Nika Cerar, univ. dipl. psih.

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost