Mateja Andrejka

Šolska pedagoginja, svetovalna delavka šole in vrtca, učiteljica zgodovine

Email: mateja.andrejka@osmoravce.si

 

Nika Čater

Poučevanje: razredni pouk

Email: nika.cater@gmail.com

Barbara Fale

Poučevanje: razredni pouk, IP ansambelska igra, Otroški pevski zbor-POŠ, ID Šolska glasbena skupina, ID Mali zborček

Email: barbara.fale@osmoravce.si

Teja Goropoevšek

Poučevanje: drugi učitelj v 1. razredu, podaljšano bivanje

Email: teja.goropevsek@osmoravce.si

Betka Gorjup Skok

Poučevanje: razredni pouk

Email: betka.gorjup-skok@osmoravce.si

Božena Groboljšek

Poučevanje: slovenščina 6., 8., 9. r., dopolnilni slovenščina 6., ID bralna značka, ID gledališki krožek

Email: bozena.groboljsek@osmoravce.si

Terezija Juvan

Poučevanje: matematika

Email: terezija.juvan@guest.arnes.si

Maja Koren

Poučevanje: podaljšano bivanje

Email: maja.koren@osmoravce.si

mag. Andreja Kosirnik

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, , predsednica sveta šole

Email: andreja.kosirnik@osmoravce.si

Bernarda Mal

Poučevanje: slovenščina

Email: bernarda.mal@guest.arnes.si

mag. Katja Medija

Poučevanje: razredni pouk

Email: katja.medija@osmoravce.si.si

Marjeta Merela

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

Email: marjeta.merela@osmoravce.si

mag. Mojiceja Podgoršek

KIZ - Knjižnična informacijska znanja, ID knjižničarski krožek, slovenska bralna značka 9.r, EKO bralna značka 1. - 9.r, šah

Email: mojiceja.podgorsek@guest.arnes.si

Ivica Rus

Poučevanje: matematika

Email: ivica.rus@osmoravce.si

Alenka Rajh

Poučevanje: šport, IP šport za sprostitev

Email: alenka.rajh@osmoravce.si

Vanja Šmid

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, matematika

Email: vanja.smid@osmoravce.si

Andreja Vavpetič

Poučevanje: razredni pouk, predsednica šolskega sklada, skrbnica učbeniškega sklada

Email: andreja.vavpetic@osmoravce.si

 

Ksenija Volf

Poučevanje: razredni pouk, ID kolesarski izpit, vodja prometne skupnosti, NIP umetnost

Poučevanje: ksenja.volf@osmoravce.si

Zdenka Wicher

Poučevanje: angleščina, dopolnilni / dodatni, ID angleška bralna značka

Email: zdenka.wicher@osmoravce.si

Joži Zaveršnik

Poučevanje: podaljšano bivanje

Email: jozi.zaversnik@gmail.com

Tanja Apšner

Vodja POŠ, učiteljica razrednega pouka

Email: tanja.apsner@osmoravce.si

Maja Gerčar

Poučevanje: geografija, zgodovina

Email: maja.gercar.os@gmail.com

Marija Gotar

Poučevanje: druga učiteljica v 1. razredu

Email: marija.gotar@osmoravce.si

Igrec Saša

Poučevanje: razredni pouk

Email: sasa.igrec@osmoravce.si

Gordana Ilievska

logopedinja

Email: gordana.ilievska@zgnl.si

Sonja Jančar Žvanut

Poučevanje: biologija, organizator prehrane v šoli in vrtcu, organizator ZHR v vrtcu

Email: sonja.zvanut@osmoravce.si

Kristjan Kmetič

Poučevanje: razredni pouk

Email: kristjan.kmetic@osmoravce.si

Alenka Košir

Poučevanje: razredni pouk

Email: alenka.kosir@osmoravce.si

Jana Keržan

Poučevanje: razredni pouk, NIP tehnika

Email: jana.kerzan@osmoravce.si

Martina Končar

Poučevanje: razredni pouk, ID kolesarski krožek

Email: martina.koncar@osmoravce.si

Mojca Malovrh

Poučevanje: glasba, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor

Email: mojca.malovrh@guest.arnes.si

Špela Papež Zamljen

Poučevanje: razredni pouk

Email: spela.papez@osmoravce.si

Boštjan Peterka

Poučevanje: podaljšano bivanje

Email: bostjan.peterka@osmoravce.si

Martina Razoršek

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, ID Prva pomoč

Email: martina.razorsek@osmoravce.si

Neja Šeme

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

Email: neja.seme@osmoravce.si

Nika Škorjanc

Poučevanje: specialna pedagoginja

Email: nika.skorjanc@osmoravce.si

Dušan Tomc

Poučevanje: šport, IP šport za zdravje, IP šport za sprostitev, izbrani šport, priprava na tekmovanja

Email: dusan.tomc@osmoravce.si

Daša Vidic

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

Email: dasa.vidic@osmoravce.si

Tina Weinhardt

Poučevanje: angleščina, IP nemščina, NIP nemščina

Email: tina.weinhardt@osmoravce.si

Matej Žist

Poučevanje: slovenščina

Email: matej.zist@osmoravce.si

Sara Železnikar

Poučevanje: razredni pouk

Email: sara.zeleznikar@osmoravce.si

mag. Nika Cerar

Psihologinja, svetovalna delavka

Email: nika.cerar@osmoravce.si

mag. Vesna Dobrila

Poučevanje: angleščina, Zgodovina, državljanska in domovinska kultura ter etika

Email: vesna.dobrila@osmoravce.si

Matjaž Gerenčer

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

Email: matjaz.gerencer@guest.arnes.si

Tina Grabnar

Poučevanje: razredni pouk

Email: tina.grabnar@osmoravce.si

Inge Ivartnik

Poučevanje: likovna umetnost, IP likovno snovanje, NIP likovna umetnost, likovni krožek, skrbnica učbeniškega sklada

Email:  inge.ivartnik@osmoravce.si

Anka Jeran

Poučevanje: biologija, naravoslovje, gospodinjstvo, IP sodobna priprava hrane

Email: anka.jeran@osmoravce.si

Helena Klinc

Poučevanje: kemija, naravoslovje, IP kemija

Email: helena.klinc@osmoravce.si

Metka Koprivšek

Poučevanje: podaljšano bivanje

Email: metka.koprivsek@osmoravce.si

Ana Kovač

Poučevanje: šport, podaljšano bivanje, ID atletika, ID ABC Šport, gibalna abeceda v vrtcu

Email: ana.kovac@osmoravce.si

Jasna Lepold - Phillips

Poučevanje: angleščina na razredni stopnji

Email:  jasna.lepold-phillips@osmoravce.si

Nina Maček

Poučevanje: matematika, IP urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja, NIP računalništvo, ID logika, šah, ROID

Email: nina.macek@osmoravce.si

Nada Osolnik

Poučevanje: jutranje varstvo, laborantka

Email: nada.osolnik@osmoravce.si

Boštjan Peterka

Poučevanje: podaljšano bivanje

Email: bostjan.peterka@osmoravce.si

Petra Peterka

Poučevanje: matematika, pomočnica ravnateljice

Email: pomocnica@osmoravce.si

Marjanca Pirc

Poučevanje: razredni pouk

Email: marjanca.pirc@osmoravce.si

Andrej Rous Robida

Poučevanje: tehnika, fizika, IP Sonce, Luna, Zemlja

Email: andrej.rousrobida@osmoravce.si

Meta Škerlavaj

Poučevanje: šport

Email: meta.skerlavaj@osmoravce.si

Alenka Tominšek

Poučevanje: slovenščina, drugi učitelj v 1. razredu

Email:  alenka.tominsek@osmoravce.si

Vanda Urbanija

Poučevanje: razredni pouk

Email: vanda.urbanija@osmoravce.si

Rok Vengar

Poučevanje: geografija, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika

Email: rok.vengar@osmoravce.si

Valentina Vršič

Poučevanje: tehnika in tehnologija, IP obdelava gradiv - umetne snovi, IP obdelava gradiv - kovine, NIP tehnika

Email: valentina.vrsic@osmoravce.si

mag. Simon Zalar

Poučevanje: angleščina, zgodovina

Email: simon.zalar@osmoravce.si

Barbara Železnik Stegnar

Poučevanje: razredni pouk

Email: barbara.zeleznikstegnar@osmoravce.si

(Skupno 1,575 obiskov, današnjih obiskov 1)