OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE

VEGOVA 38
1251 MORAVČE

Transakcijski račun: 01277-6030670413
Matična številka: 5082838000
Davčna številka: 11448750
Transakcijski račun za šolski sklad:
01277-6030670413  sklic 291009

 

PODRUŽNIČNA OŠ VRHPOLJE

Vrhpolje 32
1251 MORAVČE

Tel: (01) 7231 – 233
Email: podruznica@osmoravce.si
Transakcijski račun za šolski sklad:
01277-6030670413  sklic 555

VRTEC VOJKE NAPOKOJ

Vrtec pri OŠ Jurija Vege MORAVČE

Spodnji vrtec: 01 7231 227
Zgornji vrtec: 01 7232 900

Email: o-jvmoravce.lj@guest.arnes.si

Transakcijski račun za šolski sklad:
01277-6030670413  sklic 777

Nuška Pohlin Schwarzbartl, spec.

Ravnateljica

Tel: 041 760 606, (01) 7231 – 003, (01) 7231 – 210

Emailravnateljica@osmoravce.si

TAJNIŠTVO

Anita Babić, Renata Vidic

Tel: (01) 7231 – 003, (01) 7231 – 210
Fax: (01) 7231 – 003

Računovodstvo

Jožica Kadivec, Elizabeta Kosmač, Nada Osolnik

Email: racunovodstvo@osmoravce.si
Tel: 070 305 052, (01) 7231 – 003, (01) 7231 – 210

Petra Peterka

Pomočnica ravnateljice - šola

Tel: (01) 7231 – 003, (01) 7231 – 210

Emailpomocnica@osmoravce.si

Tanja Apšner

vodja podružnice

Tel: (01) 7231 – 233

Email: podruznica@osmoravce.si

Branka Peterlin

Pomočnica ravnateljice - vrtec:

Tel: (01) 7231 – 227

Emailvrtec@osmoravce.si