Skoči na glavno vsebino

Opis poklicev

Opisi različnih poklicev https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev   Program Kam in kako https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako   Karierna središča https://www.ess.gov.si/ncips/cips   Dodatne informacije za mlade https://www.ess.gov.si/mladi...

Šolski prevoz

Šolski prevozi potekajo po veljavnem, na šolski spletni strani objavljenem voznem redu, ki ga vsako leto potrdi občinski SPV. Do šolskih prevozov so upravičeni učenci v skladu z veljavnimi pravilniki in zakonodajo. Prevozi potekajo v sodelovanju s podjetjem Arriva, ki...

Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA skladno z zakonodajo, ki ureja to področje, pomaga učencem, staršem in učiteljem reševati probleme, ki so povezani s šolanjem in odraščanjem učencev. Deluje timsko ali individualno. Šolska svetovalna služba tudi sodeluje pri načrtovanju,...

Šolski koledar 2022/2023

OCENJEVALNI OBDOBJI 1. ocenjevalno obdobje (1. – 9. r): 1. 9. 2022 – 27. 1. 2023 2. ocenjevalno obdobje (9. r.): 28. 1. 2022 – 15. 6. 2023 2. ocenjevalno obdobje (1. – 8. r.): 28. 1. 2022 – 23. 6. 2023   SKUPNE GOVORILNE URE Potekajo vsak 2. četrtek v mesecu....

NPZ

Datumi nacionalnih preizkusov znanja (NPZ) na naši šoli: 4. 5. 2023 Slovenščina redni rok 6. in 9. razred 8. 5. 2023 Matematika redni rok 6. in 9. razred 10. 5. 2023 Tretji predmet (Domovinska in državljanska kultura in etika) za 9. razred ter tuji jezik angleščina...

Organi šole

ORGANI ŠOLE Ravnatelj Matej Žist (o-jvmoravce.lj(at)guest.arnes.si) je pedagoški vodja in posvetovalni organ šole. Poleg ravnatelja upravlja šolo tudi svet šole v sestavi treh predstavnikov ustanovitelja, petih predstavnikov strokovnih delavcev šole in treh...
Dostopnost