Skoči na glavno vsebino

Naša šola je že vrsto let vključena v program Ekošola. To je mednarodno uveljavljen program načrtnega uvajanja celostne okoljske vzgoje in izobraževanja.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.  

Načela Ekošole so:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Ekošola vsako leto najuspešnejšim šolam podeljuje mednarodna priznanja – zelene ekozastave.

(vir: https://ekosola.si/predstavitev-ekosole/#1456578361686-5514e3c5-ae77)

Načrt aktivnosti za leto 2022/2023

PROJEKTI:

–        Eko-paket

–        Eko kviz za osnovne šole

–        Mlekastično! Izberem domače

–        Eko branje za eko življenje

–        Podnebne spremembe in biotska pestrost

ZBIRALNE AKCIJE:

–        Jesenska in spomladanska akcija zbiranja starega papirja

–        Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš

–        Zbiranje plastičnih pokrovčkov

DRUGE AKTIVNOSTI:

–        Obisk ekokmetije

–        Tradicionalni slovenski zajtrk

–        Kaj jemo – raziskovanje deklaracij

–        Uporaba ekološko pridelane hrane

–        Zmanjševanje ostankov hrane

–        Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje (minute za zdravje, gibanje na svežem zraku…)

–        Spodbujanje in izvajanje pohodov in planinskih izletov v naravo

–        Skrb za okolje – pridi v šolo peš, s kolesom…

–        Likovni izdelki iz odpadnih materialov

–        Zasnova didaktičnega gradiva za ozaveščanje in izobraževanje o ločevanju odpadkov

–        Varčna uporaba papirja (obojestransko tiskanje, uporaba recikliranega papirja, spodbujanje uporabe elektronske komunikacije)

–        …

(Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost