Skoči na glavno vsebino

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Predstavitev Ekošole

Program “EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA”, ki se izvaja v okviru društva DOVES, je mednarodno uveljavljen program načrtnega uvajanja celostne okoljske vzgoje in izobraževanja v osnovne in srednje šole skladno z metodologijo 7 korakov, ki jih lahko primerjamo z ISO standardi 14001. V programu ekošole sodelujejo učitelji, učenci, vodstvo šole, svet šole, svet staršev in predstavniki lokalnih oblasti.

S projektom »Ekošola kot način življenja« se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Zavedanje, da bodo današnji učenci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel Ekošole kot načina življenja. Otroci in mladi že danes preko dejavnosti v ekošoli postajajo pravi ambasadorji Slovenije za uresničevanje trajnostnega razvoja in tudi vplivajo na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja, če je to potrebno. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju v osnovnih in srednjih šolah.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

• skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,

• okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,

• naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,

• vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,

• dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,

• vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,

• prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

• uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,

• spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,

• učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)

• povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,

• razvijati pozitivne medsebojne odnose

• sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,

• vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,

• povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Ekošola daje učencem in učiteljem priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – ekozastave.

Naša šola je v projekt Ekošola kot način življenja vključena deveto leto. V šolskem letu 2008/09 smo pridobili zeleno eko zastavo.

Eko koordinatorice: Petra Peterka, Betka Gorjup Skok, Tanja Apšner in Andreja Vavpetič

 

(Skupno 100 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost