Skoči na glavno vsebino

 

Spoštovani obiskovalci spletne strani, spoštovani starši,

najverjetneje ste že seznanjeni, da je 1.8.2015 stopil v veljavo Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUODD), ki upnikom omogoča, da se bodo z dolžniki dogovorili o odpustih dolga. Posamezniki ne bodo od dolga plačali dohodnine. Zakon določa vrste dolgov in načine, na podlagi katerih odpišejo svoje terjatve tudi vrtci in osnovne šole. V šoli in vrtcu se odpisujejo dolgovi iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske prehrane.

Občina Moravče, ustanoviteljica zavoda, je ena izmed občin, podpisnic Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov.

Od 3. avgusta dalje so na spletni strani www.paketpomoci.si na voljo potrebni obrazci oziroma predlogi, katere bodo predložili posamezniki upnikom kot predlog za odpust dolga. Obrazci so v fizični obliki dostopni tudi na Centrih za socialno delo in humanitarnih organizacijah (Rdeči križ, Slovenka Karitas in Zveza prijateljev mladine Slovenije). Za odpust dolga v šoli oziroma v vrtcu si obrazec lahko natisnete tukaj.

Posamezniki izpolnjen predlog za odpust dolga fizično ali po pošti dostavite v tajništvo šole. Elektronskih vlog ne sprejemamo, pri reševanju vlog pa bomo upoštevali čas dospelosti predloga.

Šola bo v posebni aplikaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preverila, ali je oseba, ki daje predlog za odpust dolga, po določilih Zakona upravičenec do odpusta.

V kolikor je državljan upravičenec, ga zavod obvesti o odločitvi oziroma se z njim dogovori o višini odpisanega dolga.

Posamezniki lahko predloge za odpust dolga oddajate med 3. avgustom 2015 in 31. oktobrom 2015. Upnik mora s posameznikom, ki predlaga odpust dolga, skleniti dogovor o odpustu do 31. januarja 2016, sam postopek odpisa se lahko opravi kasneje.

Našemu zavodu bo skupno višino odpustov določila občina Moravče, kot ustanoviteljica.

Kako občani Moravč preverijo, ali so upravičeni do odpusta dolgov:

 1. Preverijo, ali so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemniki:
 • denarne socialne pomoči ali
 • varstvenega dodatka ali
 • veteranskega dodatka ali
 • otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
 • otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.
 1. Preverijo, ali je njihov dolg veljavna denarna obveznost do upnika in je na dan 31. 12. 2014 zapadla za več kot 12 mesecev. Preverim torej, ali je dolg star najmanj 19 mesecev.

 

Kako občani Moravč oddajo vlogo za odpust dolga pri VRTCU ali OSNOVNI ŠOLI: 

V primeru, da izpolnjujejo vse pogoje za upravičenost do odpusta dolga in da je občina, ki je ustanoviteljica vrtca ali osnovne šole pri katerem imam dolg, podpisnica Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov sledim enakem postopku kot pri podjetju.

 1. Oseba izpolni obrazec PREDLOG za sklenitev dogovora za odpust dolga ter ga osebno ali po pošti dostavijo na vrtec ali osnovno šolo v obdobju med 3. avgustom in 31. oktobrom 2015. Potrebna je ena vloga za eno vrsto dolga (za vrtec ali osnovo šolo vloga posebej). Kasnejših vlog se ne upošteva, prav tako se ne upoštevajo elektronske vloge.
 2. Vrtec in osnovna šola preko posebne elektronske baze ugotovi upravičenost dolžnika do odpusta dolga. Predlogi za sklenitev dogovora o odpustu dolga se obravnavajo po vrstnem redu prispetja oz. prejema predloga.
 3. Vrtec in osnovna šola pozoveta dolžnika, da se zglasi na šolo za sklenitev dogovora o odpustu dolga ali pa mu dogovor pošlje po pošti. Upnik in posameznik se dogovorita o odpustu dolga in znesku odpusta najkasneje do 31. januarja 2016. Samo dejanje odpisa dolga se lahko opravi kasneje.

Kam se lahko obrnete na pomoč pri izvedbi postopka?

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 080 2002, uradne ure vsak dan od 9.00 do 15.00
 • Za pomoč se lahko obrnem tudi na pristojni Center za socialno delo, humanitarne organizacije Rdeči Križ Slovenije, Slovenska Karitas in Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Več o tej tematiki si lahko v povzetku preberete tukaj (gradivo za vrtce…)

Nuša Pohlin Schwarzbartl, ravnateljica

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost