Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, pozivamo vas, da preverite veljavnost odločb, izdanih s strani centra za socialno delo, s katerimi uveljavljate pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice, subvencija kosil za učence) po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-ZID, 14/2013, 56/2013, 99/2013). Pri obračunu položnic za mesec januar iz podatkov CEUVIZ razbiramo večje število zaključenih odločb z 31. 12 2014, kar pomeni, da vam subvencije malice in kosila za mesec januar ne bomo mogli priznati, prav tako vam bomo morali obračunati oskrbnino v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici iz 24. člena zakona.

Denarni prejemki, kamor sodi tudi pravica do otroškega dodatka, pripadajo upravičencem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, medtem ko sta pravica do subvencije malice in kosila uveljavljeni z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice ali kosila. Poenostavljeno to pomeni, da skrbite za nemoteno prejemanje otroškega dodatka, ker imate s tem nemoteno subvencioniranje malice in kosila oziroma nemoteno znižano plačilo vrtca.

Prav tako je pomembno, da vse spremembe, ki vplivajo na pravico iz denarnih sredstev, javite centru za socialno delo v osmih dneh od nastanka spremembe ali ko ste za spremembo izvedeli. Spremembe, ki jih morate sporočati na center za socialno delo na predpisanem obrazcu, ki ga lahko natisnete tukaj, pa so: rojstvo otroka, sklenitev ali razveza zakonske zveze, nastanek ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, smrt, sprememba vzgojno-izobraževalnega oziroma visokošolskega zavoda, sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta, sprememba stalnega prebivališča, sprememba vrste periodičnih dohodkov in sicer izgubo ali začetek prejemanja (plače skupaj z regresom, nadomestila plače, pokojnine, nadomestila in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja: starševskega dodatka, preživnine, delnega plačila za izgubljeni dohodek, nadomestila za invalidnost, spremembo dohodka zaradi dela za najmanj polovični oziroma polni delovni čas (spremembo glede znižanja dohodka iz polnega delovnega časa na polovični delovni čas, spremembo glede znižanja dohodka iz polnega delovnega časa na manj kot polovični delovni čas, spremembo glede zvišanja dohodka iz polovičnega delovnega časa na polni delovni čas).

Nuša Pohlin Schwarzbartl, ravnateljica

(Skupno 101 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost