Spoštovani starši!

Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek, ki bo v sredo, 12. 9. 2018, ob 16.30.

Dnevni red:

  1. Predstavitev učiteljev, staršev in učencev.
  2. Predstavitev Letnega delovnega načrta, posameznih predmetov, urnika in razširjenega programa, pomembni datumi.
  3. Preverjanje in ocenjevanje znanja v 5. razredu.
  4. Sodelovanje med šolo in starši.
  5. Razredne volitve v Svet staršev.
  6. Pobude in predlogi staršev.
  7. Razno

Lep pozdrav!

  • a razred v učilnici 21 (1. nadstropje), razredničarka Jana Keržan
  • b razred v učilnici 20 (1. nadstropje), razrednik Kristjan Kmetič
  • c razred v učilnici 27 (1. nadstropje), razredničarka Katja Medija